Toimihenkilöiden tehtävänkuva

Puheenjohtaja

 1. Toimii puheenjohtajana jaoston kokouksissa
 2. Valmistaa ja esittelee jaoston kokouksissa esille tulevat asiat yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden toimihenkilöiden kanssa
 3. Valvoo, että jaoston päätökset pannaan täytäntöön ja seuraa eri toimihenkilöiden toimintaa
 4. Valvoo, että jaoston kirjanpitoa hoidetaan jaoston hyväksymän järjestelmän mukaisesti ja, että jaoston rahavarat pidetään talletettuina jaoston päätösten mukaisella tavalla
 5. Valvoo, että jaoston alaisuuteen kuuluvat joukkueet noudattavat jaosto yhteisiä toiminta periaatteita
 6. Suunnittelee jaoston varainhankinnan yhdessä jaoston kanssa
 7. Toimii jaoston asioiden tiedottajana yhdessä tiedotusvastaavan kanssa
 8. Toimii yhdessä jaoston kanssa seuran ja jaoston toiminnan menestymiseksi

Varapuheenjohtaja

 1. Huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä
 2. Toimii puheenjohtajan apuna ja jaoston jäsenenä jaoston toiminnan menestymiseksi

Sihteeri

 1. Valmistelee yhteistoiminnassa puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja muiden toimihenkilöiden kanssa jaoston kokousten käsittelyyn tulevat asiat
 2. Laatii jaoston kokousten pöytäkirjat ja lähettää ne jaoston päätöksen mukaisesti jaostolaisille sekä joukkueenjohtajille.
 3. Avustaa muiden asiakirjojen, kirjeiden laatimisessa ja allekirjoittaa ne yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Rahastonhoitaja

 1. Toimittaa jaoston tositteet tilitoimistolle kirjanpitoa varten ja huolehtii jaoston rahavaroista, joista hän on seuralle laillisesti vastuussa
 2. Tarkastaa laskut ja antaa maksumääräykset
 3. Antaa jaostolle lyhyen selostuksen jaoston tileistä jaoston kokouksissa tai niin usein kun se vaatii
 4. Suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut
 5. Huolehtii kausimaksujen keräämisestä
 6. Hoitaa pelaajien lisenssiasiat
 7. Valvoo joukkueiden tilejä, joukkueiden tilien katseluoikeus ja käyttöoikeus
 8. Opastaa joukkueiden rahastonhoitajat seuran taloudenhoidon toimintatavoille

Tiedotus vastaava

 1. Huolehtii jaoston nettipalvelujen ylläpidosta
 2. Päivittää jaoston nettipalveluita
 3. Hoitaa jaoston tiedotus tehtäviä yhdessä puheenjohtajan kanssa

Valmennusvastaava

 1. Vastaa jaoston valmennuslinjan luomisesta, kehittämisestä ja sen seurannasta.
 2. Suunnittelee ja toteuttaa seuran valmentajien sisäisen ja ulkoisen koulutuksen
 3. Seuraa, ohjaa, auttaa ja tukee seuran valmentajia
 4. Koordinoi taito- ja kykykoulun ja maalivahtivalmennuksen

Vuoro-ja kenttävastaava

 1. Varaa kenttävuorot kunnalta ja Myötätuuli Areenasta
 2. Tekee ja päivittää joukkueiden harjoitusvuoro kalenterin

Palkinto- ja varustevastaava

 1. Tekee ja hyväksyy yhdessä puheenjohtajan kanssa varustesopimukset varustetoimittajien kanssa
 2. Toimii joukkueiden ja varustetoimittajien yhdyshenkilönä
 3. Hankkii palkinnot jaoston järjestämiin turnauksiin sekä jaoston ja seuran palkitsemistilaisuuksiin

Kaikki pelaa vastaava

 1. Toimii jaoston yhdyshenkilönä SPL Vaasan piiriin Kaikki pelaa asioissa
 2. Tiedottaa joukkueita kaikki pelaa säännöistä
 3. Ilmoittaa joukkueiden tekemät pelisäännöt vanhemmille urheilun pelisäännöt sivulle

Tutor ja taitokilpailu vastaava

 1. Toimii jaoston yhdyshenkilönä SPL Vaasan piiriin Tutor- ja taitokilpailu asioissa
 2. Järjestää jaoston taitokilpailun
 3. Järjestää taitokilpailu harjoituksia pelaajille